Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w spółkach Grupy TMR

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A.  

SZCZYRK MOUNTAIN RESORT I BESKID SPORT ARENA 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polska, Regon: 072818322, NIP:9372375089, Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000140818, przygotowała niniejszy obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w ośrodkach narciarskich Szczyrk Mountain Resort i Beskid Sport Arena. 

 

Administrator:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest  

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polska, Regon: 072818322, NIP: 9372375089 Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000140818,  

a także:  

GOPASS SE, siedziba: Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, REGON: 171 07 148, NIP UE: SK2121518487, rejestracja: spisová značka H 2546 vedená u Městského soudu v Praha. 

przetwarzający dane osobowe na podstawie Umowy Współadministratorów Danych zawartej w dniu 01.11.2021 r. pomiędzy GOPASS SE (jako Głównym Administratorem Danych), a SZCZYRKOWSKIM OŚRODEKEM NARCIARSKIM S.A (jako współadministratorem) i innymi spółkami (Tatry mountain resorts, a.s.), które w umowie tej ustaliły zasady wspólnego przetwarzania danych osobowych klientów i uczestników programu lojalnościowego GOPASS, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

Dane kontaktowe: W razie jakichkolwiek dalszych zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy Osoby Odpowiadającej za Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DPO), za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: privacy@tmr.sk, kontakt z infocentrum lub listownie na adres naszej siedziby.